Kustbojar

SMHI driver tillsammans med flera marina centra sex kustbojar som automatiskt observerar och rapporterar ett stort antal parametrar.