Havsvattenstånd i RH2000

Havsvattenstånd mäts i ett lokalt höjdsystem som är unikt för varje station. Det observerade vattenståndet kan sedan relateras till Rikets höjdsystem år 2000 eller RH2000, vilket är Sveriges officiella höjdsystemet sedan år 2005.

Höjdsystem används för att kunna ange olika höjder relativt någon känd nivå. Alla höjdsystem utgår ifrån någon form utav nollpunkt men p.g.a. pågående landhöjning och havsnivåhöjning förändras denna med tiden.  Höjdsystemets nollnivå definieras därför baserat på en viss tidsperiod (epok) där t.ex. observerat medelvattenstånd bestämmer nollnivån. Läs mer om höjdsystem och havsvattenstånd här.
 

Räkna ut vattenståndet relativt medelvattenstånd

Observerade vattenstånd i RH2000 är inte korrigerade för landhöjning
och havsnivåhöjning, d.v.s. för medelvattenstånd. För att räkna om
värden relativt medelvattenstånd för innevarande år, använd länken 
uppe till höger. För tidigare år måste en landhöjningsekvation, unik
för varje station användas.

Ekvationer för beräkning av medelvattenståndet i RH2000 hittas här.