Havsvattenstånd

Det är många och komplicerade processer som styr förändringar i havsvattenståndet, som till exempel vattnets temperatur, vind, lufttryck och landhöjning.

Vattenståndet på en plats är effekten av många faktorer som verkar med olika kraft och variation över tiden. Vindar, lufttryck, vattnets densitet, landhöjningen och världshavens vattenstånd är de viktigaste. Längs de svenska kusterna är det framförallt lufttrycket och vindarna på Nordsjön och Östersjön som påverkar vattenståndet, men även periodiska svängningar i havsbassängerna, så kallad vattenpendling.
Vind och havsvattenstånd
Lufttryck och havsvattenstånd
Vattenpendling

Aktuellt havsvattenstånd mäts av SMHI och Sjöfartsverket vid ett sextiotal platser längs Sveriges kuster. Data från SMHI:s 26 stationer presenteras under Vattenstånd och vågor i tabell- och diagramform inom 15 minuter efter mätning.

Mätning av vattenstånd

Klimatförändringar leder till höjda havsnivåer

Mätserierna för havsvattenstånd är långa och därför intressanta ur ett klimatperspektiv. En ökad temperatur i atmosfären kan leda till att glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på och även till att havets temperatur stiger och att volymen därmed ökar. Följden blir alltså en global höjning av havsvattenståndet.
Klimatindikator - havsvattenstånd

FN:s klimatpanel (IPCC) redovisade år 2013 att den sannolika höjningen från slutet på 1900-talet till år 2100 skulle ligga på 28-98 centimeter. Men nya resultat pekar på att avsmältning av isarna kan ske snabbare än man tidigare trott, och att dessa nivåer kan behöva justeras uppåt. 

I många delar av världen har människor redan börjat uppleva hur havsnivån stiger. I Skandinavien är havsnivåhöjningen inte lika synlig tack vare landhöjningen, som är störst i norr. Men i södra Sverige, där landhöjningen är betydligt mindre, har man kunnat uppleva att havet stigit ungefär 20 centimeter sedan slutet på 1800-talet. Under de senaste 30 åren har höjningens hastighet ökat till nästan 3 millimeter per år.

På många håll i Sverige där landhöjningen är stor, till exempel i Västerbottens kustland, kommer man i praktiken inte att uppleva att havet stiger, medan man utmed Götalands kuster kommer att utsättas för allt högre havsnivåer.
Landhöjning och vattenstånd

Filmen Stigande hav - så påverkas Sverige förklarar hur havet stiger och vilka effekter det kan få för samhället. Videon togs fram i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C, våren 2016.

Gör din egen vattenståndsmätare

Du kan enkelt tillverka en egen vattenståndsmätare:

Vattenståndsmätare
Foto Torbjörn Lindkvist Förstora Bild
  • Skaffa en minst 2 meter lång planka.
  • Markera varje decimeter med färg eller skåror.
  • Spika fast den i bryggan nedstucken i vattnet så långt att den visar samma vattenstånd som aktuellt värde från närmaste SMHI-station hämtat från smhi.se. Om din brygga ligger mellan två SMHI-stationer så proportionera fram vattenståndet mot stationernas vattenstånd.
  • Nu kan du när som helst avläsa vattenståndet i ditt område. Jämför med mätningarna på smhi.se då och då.