Havspeglar

Havspeglar observerar vattenståndet i havet. I Sverige har SMHI det nationella ansvaret för att mäta havsvattenstånd och idag observeras havsvattenståndet på 27 platser runt den svenska kusten.

I Sverige startade kontinuerliga observationer av havsvattenstånd vid Slussen i Stockholm redan år 1774. Mätningarna fortsatte senare på Skeppsholmen och Stockholms havsvattenståndsserie är numera den längsta havsvattenståndsserien i världen.

Efter ett stadsbesök i Preussen beslöt den svenske kungen Oscar II att ett antal mareografer skulle anläggas runt den svenska kusten. Med början år 1886 installerades sådana på tio platser. Under 1900-talet har fler stationer tillkommit och idag observerar SMHI havsvattenståndet vid 27 platser (stationslista) runt den svenska kusten. Information om varje station hittas under Havsobservationer.

Stationskarta havsvattenstånd
Karta som visar var SMHI observerar havsvattenstånd. Förstora Bild
Havspegeln i Smögen
Mätningar av havsvattenstånd och absolut landhöjning på en och samma plats gör att den globala havsnivåhöjningen kan följas. Havsvattenståndet i Smögens hamn observeras i den grå betongbyggnaden, medan pelaren uppe till höger är Lantmäteriets GPS-station för mätning av landhöjningen. Foto Thomas Hammarklint Förstora Bild

Havsvattenstånd mäts i ett lokalt höjdsystem som är unikt för varje station. Via näraliggande fixar (fasta markeringar i berggrunden) kan stationen anslutas till olika nationella höjdsystem.

Havspegelutrustning
Utrustning för mätning av havsvattenstånd i Smögen. Till vänster: automatpegel eller vinkelgivare som automatiskt registrerar och rapporterar vattenståndet i realtid. I mitten: referenspegel eller måttband som fungerar som referens till automat- och diagrampegel. Till höger: diagrampegel eller skrivare som registrerar vattenståndet på ett papper. Används som backup om automatpegeln skulle strejka. Foto Thomas Hammarklint Förstora Bild

Data samlas in en gång per timme till SMHI i Norrköping varifrån data skickas vidare till olika användare. Data presenteras under Havsobservationer både i tabell- och diagramform inom 30 minuter efter mätning.