Extrema vågor

Den högsta observerade vågen i Östersjön är 14 meter mellan vågdal och vågtopp. Finska Havsforskningsinstitutet registrerade denna våg vid södra Åland 22 december 2004. Den signifikanta våghöjden var vid detta tillfälle 7,7 meter. Den högsta vågen som registrerats längs svenska kusten är 13,9 meter. Denna våg registrerades utanför Väderöarna den 27 november 2011.

I nordiska farvatten är risken störst att möta de högsta vågorna i nordöstra Östersjön. Detta eftersom starka sydvästliga vindar är vanligast och blåssträckan här är som längst. Redan söder om Gotland bygger denna vind upp hög sjö.

På västkusten registrerades den högsta signifikanta våghöjden 8,0 meter i samband med ovädret "Emil" den 4 januari 2012, och den högsta maximala våghöjden 13,9 meter i samband med den så kallade "första adventsstormen" den 27 november 2011. Båda registreringarna är gjorda utanför Väderöarna.

Monstervågor

Extremt höga enskilda vågor har sjöfarare rapporterat under lång tid men först de senaste 15 åren har man kunnat observera och mäta dessa så kallade monstervågor. Det finns ingen enkel förklaring mer än att flera vågsystems energi vid unika tillfällen samlas i en våg. Monstervågor har en kort livstid.

Enligt Guiness rekordbok har man observerat vågor på 34 m på norra Stilla havet av USS Ramapo natten 6-7 februari 1933 då medelvindhastigheten var 35 m/s.

Den högsta upmätta vågen var 26 m och mättes av fartyget Weather reporter i Atlanten 59° N 19° W den 30 dec 1972.