Virga - fallstrimmor

Under ett moln kan man ibland observera hur molnet ser ut att tråda sig ner mot marken. Detta kallas fallstrimmor, eller virga, och sker när nederbörden hinner avdunsta innan den når marken.

Fallstrimmor observeras oftast under bymoln men förekommer även under andra moln som till exempel fjädermoln (Cirrus). Eftersom de senare är ismoln så förstår man att fallstrimmor kan bestå såväl av iskristaller, snöflingor som regndroppar.

Fallstrimmor kan ha effekter för vädret, bland annat eftersom luften kyls ner när regnet avdunstar. Energin som behövs för avdunstningen tas ju ur luften, vilket gör att luftens temperatur sjunker.

Dessa kallare luftbubblor sjunker sedan till marken, vilket kan ha betydelse för flygplan som råkar befinna sig i luftbubblans väg.