Vindens kyleffekt

Det är lätt att man kastar ett getöga på termometern innan man går ut för att få sig en uppfattning om hur mycket kläder man ska ta på sig. Men det är inte alltid att termometern ger den riktigt sanna uppgiften om hur det verkligen känns utanför dörren. Så fort det blåser tillkommer också vindens verkan med en avkylande effekt.

En riktigt het sommardag kan det vara riktigt skönt med vindens svalkande fläktar. Men på vintern känns det genast mycket kallare så fort det blåser.

Genom att man kombinerar temperaturen med vindens hastighet kan vi räkna fram en så kallad effektiv temperatur som visar vindens kylande effekt på bar hud. Denna formel är framtagen av den amerikanske forskaren Randall Oscevski och Maurice Bluestein från Kanada.

Det är särskilt vid låga temperaturer som höga vindhastigheter ger större avkylning än vad termometern visar. Om termometern visar 10 minusgrader och det blåser en vind på 2 m/s är den effektiva temperaturen istället 14 minusgrader.

Tabellen visar den avkylande effektiva temperaturen som är beräknad som en kombination av den temperatur som termometern visar och vindhastigheten.

                                     Termometerns temperatur (°C)
 

 10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

2 m/s

9

3

-2

-8

-14

-20

-26

-32

-37

-43

-49

5 m/s

8

1

-5

-11

-17

-24

-30

-36

-42

-49

-55

10 m/s

6

0

-7

-14

-20

-27

-34

-40

-47

-53

-60

15 m/s

5

-2

-8

-15

-22

-29

-36

-43

-50

-56

-63

20 m/s

5

-2

-9

-16

-23

-31

-38

-45

-52

-59

-66

25 m/s

4

-3

-10

-17

-25

-32

-39

-46

-53

-60

-68

30 m/s

4

-4

-11

-18

-26

-33

-40

-47

-55

-62

-69

                     

Räkna fram den effektiva temperaturen

Den effektiva avkylande temperaturen beräknas med formeln nedan. T motsvarar den uppmätta temperaturen i grader Celsius och v motsvarar vindhastigheten i meter per sekund.

Matematisk formel för att räkna ut vindens kyleffekt

Observera att formeln inte ska användas för vindhastigheter under 2 m/s och över 35 m/s för temperaturer över +10°C eller under -40°C.