Varning för mycket höga temperaturer

Långvarig hög värme kan påverka hälsan, särskilt bland äldre och sjuka. Därför har SMHI infört en ny typ av vädervarning - för höga temperaturer. Detta för att ge vårdsektorn, riskgrupper och allmänheten bättre möjlighet att förbereda sig.

När väderprognoserna pekar på att vi får temperaturer på 30°C eller högre tre dagar i följd, kommer en varning utfärdas för höga temperaturer.

– Värmeböljor kan innebära stora hälsoproblem. Framförallt löper äldre och sjuka personer stor risk vid extrem värme, säger Joakim Langner, projektledare SMHI. Särskilt vård- och omsorgssektorn behöver möjligheten att öka sin beredskap inför värmeböljor.

När prognoserna visar att temperaturen når 26°C eller mer tre dagar i följd, kommer en förhandsinformation skickas till ansvariga inom vård och omsorg via länsstyrelserna och kommunerna, för att öka beredskapen där.

Känsliga för värme

Nationella varningssystem för höga temperaturer kan på ett effektivt sätt hjälpa till att förbättra samhällets beredskap för, och respons till, värmeböljor.

– Sverige har förvisso ett relativt sett kallt klimat, men känsligheten för värme är också större, säger Joakim Langner. Därför har det varit viktigt att hitta kriterier som lämpar sig för våra invånare.

Anpassat för svenska behov

SMHI har sedan 2011 drivit ett projekt för att utveckla varningssystem för höga temperaturer i Sverige. Umeå universitet utredde inom ramen för projektet risken för höga temperaturer. Resultatet visar att den dagliga dödligheten ökar med ca tio procent om temperaturen når 26°C eller mer tre dygn i rad, och att den ökar med ytterligare tio procent om temperaturen når 30 °C eller mer tre dygn i rad.

Den slutliga utformningen av varningskriterierna har bearbetats och förankrats i en referensgrupp med deltagande från Socialstyrelsen, MSB och representanter från kommuner och landsting.
 

  • Meddelande om höga temperaturer: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 26°C tre dagar i följd.
     
  • Klass 1-varning för mycket höga temperaturer: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30°C tre dagar i följd.
     
  • Klass 2-varning för extremt höga temperaturer: Prognos som visar en maxtemperatur på minst 30°C i fem dagar i följd och/eller att maxtemperaturen ligger på minst 33°C tre dagar i följd.