Världsmeteorologidagen

FN-organet World Meteorological Organisation, WMO, bildades den 23 mars 1950. Varje år uppmärksammas därför Världsmeteorologidagen denna dag.

FN-organet World Meteorological Organisation, WMO, bildades den 23 mars 1950 och trädde formellt i kraft 1951. WMO ersatte då ett tidigare organ, International Meteorological Organization (IMO).

Varje år uppmärksammas därför Världsmeteorologidagen den 23 mars av WMOs 191 medlemsländer, däribland Sverige och SMHI.

WMOs logotyp

I år, liksom förra året, står klimatet i fokus på Världsmeteorologidagen. Temat är ”Hotter, drier, wetter. Face the future.” Temat handlar om att klimatförändringen redan är här, med global uppvärmning och mer extremväder som värmeböljor, torka och skyfall. WMO pekar på möjligheten att begränsa den framtida klimatförändringen, och vikten av det globala klimatavtalet som världens länder enades om i Paris i december 2015.

Några speciella väderhändelser som inträffat på Världsmeteorologidagen

2015 Vid den argentinska forskningsstationen Base Marambio noteras nytt värmerekord för Antarktis med 17,4°C.

2013 Våren var sen och till en början mycket kylig. Den 23 mars uppmättes -27,3° i Horn i Östergötland. Det är den lägsta temperaturen i Götaland så sent på säsongen.

2008 Påskdagen inföll redan den 23 mars detta år (tidigast möjliga datum är 22 mars). Efter en vinter som i framför allt sydöstra Sverige varit rekordmild slog kylan till i mars. Nikkaluokta hade -40,8° den 23 mars, vilket är den lägsta temperatur som överhuvudtaget rapporterats i Sverige så sent i mars månad.