Varför är det kallt uppe på berg?

En plats med mycket låga temperaturer är uppe på höga berg - men varför är det så egentligen?

I den lägre delen av atmosfären, upp till 10 km höjd, sker en effektiv omblandning av luften. Lufttrycket är lägre ju högre upp i atmosfären man kommer. Luft som rör sig uppåt kommer därför att utvidga sig, men för detta går det åt energi, eftersom den omgivande luften då måste puffas undan. Denna energi tas från luften själv som blir kallare. På motsvarande sätt blir luft som rör sig nedåt varmare.

Blandningen av luft från olika nivåer leder därför till ett temperaturavtagande med höjden på i genomsnitt 0.6 grader per 100 meter, och det är detta man känner av om man klättrar upp på ett berg. Avståndet från solen är 150 miljoner kilometer, så avståndsändringen är betydelselös i sammanhanget.

På toppen av Mount Everest råder i stort sätt samma förhållanden som i den fria atmosfären. Medeltemperaturen i den fria atmosfären på 8800 meters höjd är -42 ºC. Denna temperatur kan nog sägas gälla för toppen, speciellt under vinterhalvåret. På sommaren värms ju Asien upp rejält och temperaturen på toppen ligger då snarare på runt -35ºC.

Kanske kan det till och med bli lite varmare under dagen, när moln och bubblor av varm luft glider uppåt utefter berget. Annars är den stora skillnaden mellan dag och natt, att man själv kan bli uppvärmd av solens strålar under dagtid, vilket gör att det känns betydligt varmare.