Tromber och fallvindar i Sverige år 2020

Tromber är kortvariga och småskaliga fenomen som sällan fångas av SMHIs ordinarie stationsnät. De flesta iakttagelser av tromber och närbesläktade företeelser görs av privatpersoner och når ibland inte alls SMHI. Tromber över obebodda områden kan förbli helt okända. Tack vare nya dokumentations- och kommunikationsmedia är det troligen numera ett större antal iakttagelser av tromber som blir allmänt kända. Men förmodligen finns fortfarande ett visst mörkertal när det gäller antalet tromber.

Här följer en sammanställning över kända tromber under år 2020.
I de fall det saknas fotodokumentation av själva tromben finns alltid en viss osäkerhet om det handlar om en äkta tromb eller mycket kraftiga vindbyar från bymoln.
Även om det finns fotodokumentation av den molnslang (tuba) som brukar förknippas med en äkta tromb, så saknas ofta verifierade rapporter om skador på marken eller tecken på att vatten sugits upp från en havsyta. Om en luftvirvel inte når ner till marken/havsytan så är tuba en bättre beteckning än tromb.

Tromber och fallvindar under år 2020

Säsongens första kända tromb rapporterades från Stöcke i Västerbotten den 13 maj.

13 maj En tromb skadade ett växthus och slet ner takpannor från en fastighet i Stöcke i Västerbotten.

18 maj En tromb iakttogs över Alnösundet utanför Sundsvall.

22 juni En tromb iakttogs över hav utanför Haverdal i Halland.

8 juli Minst två tromber iakttogs över Öresund mellan Helsingborg och Höganäs.

12 juli Ett par tromber drog fram över Gräsö vid Upplandskusten med en del skador på hus och fällda räd.

15 juli En tromb iakttogs utanför Teckomatorp i Skåne. Inga skadeverkningar är kända.

28 juli En tromb drog fram över Tibro i Västergötland med skador på ett halvdussin hus.

29 augusti En tromb alternativt kraftiga fallvindar slet sönder ett tak på en skola i Bullmark i Västerbotten.

29 augusti Från Falsterbo i sydligaste Skåne observerades fem tromber över hav.

2 september En tromb orsakade en del skador i en trädgård och slet loss taket på ett uthus i Hagby söder om Kalmar.

6 september En tromb eller alternativt kraftiga fallvindar slet bort ett tak på en ekonomibyggnad i närheten av Sundsvalls flygplats.

13 september En tromb iakttogs över hav från fågelstationen vid Haparanda Sandskär utanför Norrbottenskusten.

Fallvindar

Enligt Skogsstyrelsen fälldes skog av fallvindar över ett område på cirka 500 hektar i Skellefteå kommun i juni. Ingen närmare datering finns tillgänglig.