Trafikväder

Vädret är av stor betydelse för bilister och andra som rör sig i trafiken. Särskilt vintertid kan vädret innebära stora problem med snöstormar och halka på vägarna. Här förklaras några av de vanligaste begreppen när man pratar om vädret på vägarna.

Frosthalka

När en vägbana är täckt av frost, men inte snö. Frosthalka bildas på snöfria vägar då luftens fukt fryser på vägbanan. Den här typen av halka är vanligast i gryningen och tidigt på morgonen efter en kall och klar natt.

En variation på det här är när det är dimma och dimdropparna fryser på vägen vid minusgrader; "dimma som ger frostavlagringar".

Ishalka (blixthalka)

Orsakas av underkylt regn, duggregn eller regn som fryser när det når avkyld mark. Ishalka inträder plötsligt när fukt på en vägbana fryser och blixtsnabbt bildar ett ispansar på vägen.

Ishalka uppträder oftast efter att ett regnväder har passerat och följts av snabb uppklarning. Temperaturen i vägbanan faller under nollan och vattnet på vägbanorna fryser till is, men i luften kan det fortfarande vara plusgrader.

Det bildade islagret kan många gånger vara nästan omöjligt att se. Halkan slår till som en blixt från klar himmel och kallas ofta blixthalka eller den svarta halkan. Isbark eller glattis är andra benämningar.

Fläckvis halka

Fläckvis halka beror ofta på att smältvatten fryser fläckvis nattetid. Rester av gammal is och packad snö kan också ge fläckvis halka. Snö ger givetvis också upphov till halka. Även små mängder kan ge halka. Termen kan även avse frosthalka.

Snödrev

Gammal snö som driver ut på vägen, ibland i kombination med ny snö som faller från himlen.