Nyårsstormen 1904

Den mest omtalade stormen i början av förra seklet är den så kallade julstormen 1902. Men en storm vid nyåret två år senare var för åtminstone sydöstra Skånes del minst lika svår.

Ett lågtryck befann sig mellan Sydnorge och Jylland på morgonen den 30 december 1904. Det rörde sig åt sydost och intensifierades hastigt. På nyårsaftonens morgon befann sig lågtryckets centrum över Polen.

Lågtryckets bana innebar en vindkantring på någon timme från kraftiga västvindar med en lufttemperatur runt +5° till nordostlig vind av storm- eller orkanstyrka och tätt snöfall.

Några direkta mätningar av vindhastigheten finns inte dokumenterade, men både Hanö och Utklippan vid Blekingekusten angav vinden till 12 Beaufort det vill säga full orkan.

Extremt havsvattenstånd

Det som kanske mest bidrog till att Österlen drabbades av mycket svåra skador var det extrema havsvattenståndet.

Lufttrycksfördelningen och vindmönstret medförde att vatten pressades ner till södra Östersjön både från Kattegatt och från de östra delarna av Östersjön.

I Ystad var havsvattenståndet 169 centimeter över normalnivån natten mellan den 30 och 31 december. Det är ännu i dag rekord för södra Östersjön.