Meteorologiska samband

I bondepraktikan och bland folk i allmänhet förekommer ofta en uppfattning om att vissa väderhändelser direkt ger upphov till andra, eller att vissa dagar på året alltid har en viss typ av väder.

Klicka på länkarna nedan för att ta reda på om påståendena stämmer.

Anders slaskar, julen braskar

Brittsommar

Fruntimmersveckan

Ger en kall vinter en varm sommar?

Ger en kall vår en varm sommar?

Hur blir sommarvädret året efter en dålig sommar?

Red sky at night - sailors delight

Trettondagsblida och marknadsblida

Redan de gamla grekerna ...

Kanske inte grekerna men den första professorn i meteorologi vid Uppsala universitet Hildebrand Hildebrandsson publicerade en studie med titeln "Samling af bemärkelsedagar, tecken, märken, ordspråk och skrock rörande väderleken" 1884. I den ingår också undersökningar av hur väl olika "väderordspråk" stämde med de meteorologiska observationerna.

Via följande länk kan du ta del av hans resultat.

Antiqvarisk tidskrift för Sverige Nr2 (1884-1885)