Medelpads klimat

Medelpad är ett av våra mindre landskap, men dess betydande utsträckning från kusten och inåt land samt stora höjdskillnader – högsta punkten ligger 577 m ö h – medför ändå stora klimatskillnader.

Medeltemperaturen i januari varierar sålunda från -5° ute på Brämön till -11° längs Holmsjön på gränsen mot Jämtland. I juli är det kallast i de högsta områdena i väster med 13° och varmast vid kusten och ett stycke in i Ljungans dalgång med 15°.

Årsnederbörden varierar från 500 mm i trakten av Ånge till drygt 700 mm i en del höjdområden ett stycke innanför själva kustlinjen.

Temperaturrekord

Medelpads högsta rapporterade temperatur är 34.6° som uppmättes i Fränsta den 16 augusti 1947. Fränsta kan även ståta med landskapets köldrekord med -42.0° som uppmättes den 1 januari 1979.

Medelpads köldrekord, liksom för övrigt även Hälsinglands, inträffade dock i själva verket redan sent på nyårsaftonen 1978, men eftersom det var efter klockan 19, då minimitermometern avläses och ställs om, har värdet hänförts till följande dag, d v s nyårsdagen 1979.

Skyfall med översvämningar

Den största dygnsnederbörd som rapporterats från Medelpad är 134 mm vid Sidsjö i Sundsvall den 27 augusti 2001. Vid detta tillfälle uppskattas den största 24-timmarsmängden vid Sidsjö ha varit 146 mm, och regnet orsakade mycket omfattande skador på väg- och järnvägsnätet i Sundsvallstrakten.

Ett annat märkligt regn inträffade den 2-3 maj 1919. Vid denna tid på året är häftiga regn mycket ovanliga men vid detta tillfälle, då Lagfors fick sammanlagt 122 mm, orsakade det katastrofala översvämningar i de mindre vattendragen från mellersta Hälsingland till norra Ångermanland.

Tre personer miste livet, därav två i Ljustorpsån som flyter genom Lagfors. Att den för året nybildade Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt (SMHA), fick sina maximi- och minimitermometrar på Lagfors herrgårds yttervägg bortspolade ter sig i detta sammanhang som mer uthärdligt.

Den största månadsmängd som noterats i Medelpad är 272 mm i Häljum söder om Sundsvall i oktober 1885. Den största månadsmängden i mer modern tid, 268 mm, uppmätte man dels i Ulvsjön nära Hälsingegränsen söder om Stöde i augusti 1986, dels på  nära 400 m höjd över havet i Högsvedjan mellan Stöde och Liden i juli 2000. Det var alltså extremt blött två somrar i rad i Medelpad i början på 2000-talet.

Snörikt på 60- och 80-talen

Det största snödjup som uppmätts på en officiell station i Medelpad är 150 cm i Ulvsjön den 28 februari 1988. Snödjup på omkring 150 cm kan dock mycket väl även ha förekommit den 6-8 januari 1967 i höjdlägen strax innanför kusten såväl i gränstrakterna mot Hälsingland som i gränstrakterna mot Ångermanland.

I dessa områden hade man dessutom extremt mycket snö under vintern innan. Ett par ovanligt sena snöfall förtjänar att nämnas, dels ett den 22 maj 1985, dels ett den 17 maj 2005. I det förra fallet var snödjupet 11 cm vid Sundsvalls flygplats och i det senare 20 cm i Liden.

Flera av snöfallen under december 1966 som ledde fram till de stora snödjupen i januari 1967 måste betecknas som veritabla snöstormar. Några fall med vindhastigheter på minst 30 m/s har däremot inte registrerats i landskapet, därtill är den korta kuststräckan alltför kraftigt läad på grund av den kuperade terrängen.