Menu
 
Ämnesområden

Konvektion och advektion

I vädersammanhang hör man ofta orden konvektion och advektion - vilka inom innebär vertikala respektive horisontella rörelser i gas eller vätska. Rörelserna orsakas av att olika massor har olika densitet, till exempel på grund av olika temperaturer.

Dessa strömningar i luft och vatten har stor betydelse för såväl meteorologiska som oceanografiska fenomen.

Konvektion i marknivå innebär att luften tillförs värme från marken och skapar en vertikal cirkulation. Är luften tillräckligt fuktig bildas moln och nederbörd kan börja falla. Ett exempel på advektion är sjöbris.

 
 
statistics logger