Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i september

Det svenska rekordet för högsta lufttryck i september är ett av de färskste av våra svenska lufftrycksrekord. Det noterades den 29 september 2015.

I samband med ett högtryck med centrum över Götaland den 29 september 2015 förekom lufftryck på nästan 1043 hPa i Götaland.

På andra plats kommer ett högtryck som den 16 september 1903 gav lufftryck på 1041-1042 hPa vid flera stationer i södra Norrland.

Lufttryck omkring 1040 hPa har förekommit under en handfull andra septembermånader, exempelvis 1904, 1906, 1936 och 1970.

De fyra högsta lufttrycken i Sverige i september

1042,9 hPa i Hagshult den 29 september 2015

1042,5 hPa vid Jönköpings flygplats den 29 september 2015

1042,5 hPa i Kosta den 29 september 2015

1042,4 hPa i Torup den 29 september 2015

1042,3 hPa i Horn den 29 september 2015