Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i oktober

Rekorden för högsta lufttryck i oktober har många år på nacken. De allra mäktigaste högtrycken förekom i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet.

KOMMENTAR: Enligt preliminära data har det noterats nytt rekord för högsta lufttryck i oktober med 1050,7 hPa i Sveg den 5 oktober 2016. Uppdatering av rekordtabellerna sker när data är slutgranskade i november.

I mitten av oktober 1896 skedde en märklig väderutveckling när ett högtryck mycket snabbt förstärktes över mellersta Skandinavien. Stockholm noterade då rekordvärdet 1048,6 hPa den 14 oktober och ytterligare några stationer hade tryckvärden några tiondels hPa lägre.

Den 18-19 oktober 1908 förekom lufttryck omkring 1047 hPa i Svealand och södra Norrland. Den 5-6 oktober 1877 noterades lufttryck omkring 1046 hPa i sydligaste Sverige.

När det gäller mer modern tid kan nämnas tryckvärden på 1044 hPa i oktober 1980 och 1987.

De tre högsta lufttrycken i Sverige i oktober

1048,6 hPa i Stockholm den 14 oktober 1896

En beräkning av det reducerade trycket ger egentligen 1048,7 hPa, men det har sänkts till 1048.6 hPa för att överensstämma med det värde som anges i Pershagen: ”Maximi- och minimivärden av lufttrycket i Stockholm”, meddelande nr 3 1980.
Sänkningen kan även försvaras med att medellufttrycket i Stockholm vid den här tiden verkar ha legat 0,3-0,4 hPa högre än vid omkringliggande stationer.
 

1048,5 hPa i Falun den 14 oktober 1896

1048,3 hPa i Gävle den 14 oktober 1896