Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i februari

Rekordet för högsta lufttryck i februari är det yngsta av våra svenska lufttrycksrekord och sattes så sent som 2012.

Från ett högtryck med centrum över nordvästra Ryssland sträckte sig en högtrycksrygg in över nordöstra Sverige i början av februari 2012. Haparanda noterade då 1058,0 hPa den 1 februari, vilket är gällande svenskt rekord.

Det tidigare rekordet var även det av ganska sent datum. Det sattes i samband med ett mäktigt högtryck som låg centrerat över Skandinavien i början av februari 1991. Då noterade Storsjö kapell i Härjedalen 1056,2 hPa den 4 februari.

I februari 1895 förekom lufttryck på 1055 hPa i nordligaste Lappland. I februari 1962 och 1971 noterades lufttryck på 1054 hPa.

De fyra högsta lufttrycken i Sverige i februari

1058,0 hPa i Haparanda den 1 februari 2012


1057,0 hPa i Boden den 1 februari 2012


1057,0 hPa i Överkalix-Svartbyn den 1 februari 2012


1056,9 vid Luleå flygplats den 1 februari 2012