Högsta temperaturer i oktober

Under oktober får vi vissa år brittsommar i Sverige. Vi väntar ännu på det första tillfället med högsommarvärme, det vill säga 25° eller mer, men upp till södra Norrland har det i alla fall varit över 20° under de varmaste oktoberdagarna.
Det senaste datum då temperaturen nått över 20° i Sverige är den 17 oktober, vilket inträffade år 1949.

Kommentar: Mycket höga temperaturer har uppmätts i oktober 2018. Den här artikeln uppdateras när värdena är slutgranskade.
 

De högsta oktobertemperaturerna i Götaland

Det har förekommit ett rätt stort antal tillfällen med mycket höga oktobertemperaturer på senare årtionden. För Götalands del förtjänar främst oktober 1973, 1978, 1985, 1986 och 1995 att nämnas i det avseendet. Under den sistnämnda oktobermånaden uppmättes det svenska oktoberrekordet med 24,5° i Oskarshamn den 9 oktober.

24,5° Oskarshamn (Småland) den 9 oktober 1995

24,0° Gladhammar (Småland) den 1 oktober 1986

24,0° Oskarshamn (Småland) den 13 oktober 1978

23,6° Gladhammar (Småland) den 9 oktober 1995
Stationen var egentligen stängd vid det här tillfället. Men när stationen senare i månaden öppnades angavs maximitemperaturen för den period stationen varit stängd till 23,6°.

23,6° Allgunnen (Småland) den 13 oktober 1978

23,5° Kalmar (Småland) den 9 oktober 1995

23,5° Kristianstad-Everöd (Skåne) den 2 oktober 1985

23,5° Allgunnen (Småland) den 5 oktober 1973

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

25,0° Strömsnäs (Småland) den 5 oktober 1919
Mycket tveksamt. Vid observationen klockan 14 var temperaturen 21,0° och från övriga stationer avviker värdet med minst 2,5 grader.

25,0° Kulla (Östergötland) den 7 oktober 1883
Värdet publicerades i månadsöversikten för oktober 1883 men är sannolikt felaktigt. Värdet avviker drygt fyra grader från övriga stationer.

24,8° Koberg (Västergötland) den 3 oktober 1898
Avläst på stationstermometern vid observationstillfället klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

24,4° Marielund (Blekinge) den 3 oktober 1898
Avläst på stationstermometern vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

Exempel på sen septembervärme

Från Linköping i Östergötland rapporterades 24,8° den 28 september 1866.       

De högsta oktobertemperaturerna i Svealand

I Svealand är det främst oktober 1995 och 1973 som kommer i fråga när det gäller extremt höga oktobertemperaturer.

22,8° Eklången (Södermanland) den 9 oktober 1995
Vid en inspektion i april 1996 befanns maximitermometern visa 0,2° för högt.

22,7° Hårsfjärden (Södermanland) den 9 oktober 1995

22,6° Väsby (Uppland) den 4 oktober 1973

22,5° Södertälje (Södermanland) den 9 oktober 1995

22,2° Ultuna (Uppland) den 9 oktober 1995
Maximi- och minimitemperaturerna avlästes från ett termoelement och avsåg perioden perioden 00-24.

22,2° Älvdalen (Dalarna) den 4 oktober 1973

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

22,2° Karlberg (Uppland) den 1 oktober 1908
Avläst på stationstermometern vid observationstillfället klockan 14. Maximitermometer fanns ej på stationen.

Exempel på sen septembervärme

Från Askersund i Närke rapporterades 24,6° den 28 september 1866.

De högsta oktobertemperaturerna i Norrland

I Norrland är det främst oktobermånaderna 1973 och 2011 som svarat för rekordhöga temperaturer. Värt att notera är också att den 29 september 2011 noterades 25,6° i Hudiksvall, vilket med god marginal skulle ha inneburit svenskt oktoberrekord om det inträffat två dygn senare.
Flera mycket höga temperaturer noterades också i oktober 1908, men vid den tiden hade många stationer inte tillräckligt bra strålningsskydd för att de ska kunna accepteras när det gäller värmerekord.

22,6° Gävle (Gästrikland) den 4 oktober 1973
Även vid observationen klockan 13 var temperaturen 22,6°. Trots att värdet är fullt rimligt publicerades det av någon anledning inte i månadsöversikten för oktober 1973 som månadens högsta temperatur.

22,0° Gävle-Sandvikens flygplats (Gästrikl.) den  4 oktober 1973
I timobservationsjournalen finns ett värde på 22,3° klockan 14, medan maximitemperaturen i den stora journalen endast angavs till 22,0°. Det finns dock vissa diskrepanser mellan samtidiga värden i timobsjournalen och den stora journalen och här har värdena i den stora journalen getts företräde.

21,9° Sveg A (Härjedalen) den 1 oktober 2011

21,8° Söderhamn (Hälsingland) den 4 oktober 1973
Publicerades som månadens högsta temperatur i månadsöversikten för oktober 1973, trots att det fanns två högre värden (se ovan).

21,7° Dönje (Hälsingland) den 4 oktober 1973

21,6° Sveg (Härjedalen) den 1 oktober 2011

21,5° Edsbyn (Hälsingland) den 4 oktober 1973

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

23,5° Hälsan (Gästrikland) den 1 oktober 1908
Enligt ett inspektionsprotokoll från 1916 var stationen utrustad med bristfälligt termometerskydd som troligen gav alltför hög temperatur. Ett sannolikt helt felaktigt värde på 26,0° rapporterades från Järbo i Gästrikland denna dag.

22,7° Gävle (Gästrikland) den 1 oktober 1908
Avläst på stationstermometern vid observationstillfället klockan 14. I maximitemperatur rapporterades bara 22,0°.

Exempel på sen septembervärme

Från Hudiksvall i Hälsingland rapporterades 25,6° den 29 september 2011.