Högsta månadsmedeltemperatur i september

Rekorden för högsta månadsmedeltemperatur i september varierar från lokalt 17 grader i Götaland till knappt 10 grader i Lappland.

De högsta septembermedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland delar septembermånaderna 2006, 1999 och 1949 på rekorden för högsta månadsmedeltemperatur.

Kommentar: Enligt preliminära data har månadsmedeltemperaturer på 17,0° förekommit nu i september 2016. Uppdatering av rekordtabellen görs när data är slutgranskade i slutet av oktober.

17,1° Göteborg september 2006

17,1° Ölands norra udde A september 2006

16,9° Hallands Väderö september 2006

16,9° Falsterbo september 1999

16,9° Falsterbo september 1949
I meteorologiska iakttagelser i Sverige publicerades värdet 16,8° på grund av att några värden i observationsjournalen var felaktigt noterade. Stationen var vid den här tidpunkten inte utrustad med maximitermometer. Därför är månadsmedeltemperaturen beräknad med en äldre variant av Ekholm-Modéns formel.
 

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

16,9° Alnarp fruktavdelning september 1949

De högsta septembermedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand är det i allmänhet 1999 och 2006 som svarar för rekorden som varmaste septembermånad.

16,3° Landsort september 1999
Tre timvärden och sju maximi- och minimivärden är interpolerade eller korrigerade.

16,2° Landsort A september 1999

16,2° Husarö september 1999
Vid en inspektion i augusti 1999 hade temometerburen befunnits vara i mycket dålig kondition.

De högsta septembermedeltemperaturerna i Norrland

I Norrland är septemberrekorden för högsta månadsmedeltemperatur i många fall från 2006 eller 1999. Men en del rekord har överlevt sedan 1934 eller 1949.

15,1° Eggegrund september 2006

14,7° Finngrundet september 1949
Utsjöstation.
Något osäker beräkning av månadsmedeltemperaturen. Observationstiderna var 04, 13 och 19, i stället för de gängse 07, 13 och 19. Om medeltemperaturen beräknas som det aritmetiska medelvärdet av medelmaximi- och medelminimitemperaturen fås 14,9°.

14,6° Eggegrund september 1999

14,5° Kuggören september 2006

14,4° Brämön september 2006

14,3° Holmögadd september 1934