Klimatförändringar

Klimatvetenskapen är ett mycket aktivt forskningsområde, vilket tydligt har framgått av medias rikliga rapportering de senaste åren. En global temperaturhöjning pågår som mycket sannolikt beror på människans utsläpp av växthusgaser.

I Kunskapsbanken finns mängder av information om klimatförändringarna, välj bland artiklarna nedan eller använd sökfunktionen till vänster.

Forskningen står sig

I IPCC:s (FN:s klimatpanel) rapport som publicerades år 2007 drogs slutsatsen att människans utsläpp av växthusgaser mycket sannolikt förklarar huvuddelen av den uppvärmning vi haft under sista hälften av 1900-talet.

Under 2013 och 2014 publiceras tre nya delrapporter från IPCC och i oktober 2014 kommer IPCC:s utvärderingar att sammanställas i en syntesrapport. Nedan följer några av de viktigaste observationerna från den första delrapporten, den naturvetenskapliga grunden.

Observerade förändringar i klimatsystemet

Uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig och många av de observerade förändringarna sedan 1950-talet har inte förekommit under de senaste tiotals- till tusentals åren. Atmosfären och världshaven har blivit varmare, mängden snö- och is har minskat, havsnivåerna har stigit och halten av växthusgaser har ökat.

Framtida klimatförändring på global och regional nivå

Fortsatta utsläpp av växthusgaser kommer att orsaka fortsatt uppvärmning och förändringar i alla delar av klimatsystemet. För att begränsa klimatförändringen krävs omfattande och ihållande minskningar av koldioxidutsläpp. 

Den globala medeltemperaturen kommer sannolikt att överstiga 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer för samtliga klimatscenarier (RCP) med undantag för RCP2,6. Den kommer sannolikt att överstiga 2°C för RCP6,0 och RCP8,5, och mer sannolikt än inte, överstiga 2°C för RCP4,5. Samtliga RCP-scenarier utom RCP2,6 visar på fortsatt uppvärmning bortom år 2100.

Den globala uppvärmningen kommer att fortsatt uppvisa variationer mellan år och årtionden och kommer inte att vara lika i alla regioner.

Läs mer i sammanfattningen för beslutsfattare.

Artikel senast uppdaterad 20 april 2014
Skriv ut
Tipsa
Stäng
Tipsa en vän

*Obligatoriskt fält

FORSKNING

LÄR DIG MER