Vattendragsnamn

Benämningen av vattendrag skiljer sig mellan olika delar av landet. I norra Sverige finns vattendrag med samiska namn med ändelser som -johka och –eatnu. I södra Sverige är –ån och –bäcken vanligare.

Det finns inte någon entydig indelning av vattendrag, men man kan göra en viss indelning i fråga om storlek och strömhastighet.
Flod brukar beteckna de största vattendragen.
Älv används i Sverige, Norge och Finland om en flod som oftast är större än en bäck eller å.
Å är storleksmässigt oftast mellan bäck och älv.
Bäck är oftast de minsta vattendragen.

Några allmänt vedertagna storleksgränser finns dock inte. En bäck i Norrland kan vara större än en å i södra Sverige.

Vanliga vattendragsnamn

I SMHI:s vattendragsregister finns det 7922 olika vattendragsnamn. Av dessa är det 6665 som är unika för ett vattendrag. De allra vanligaste namnen är:

  • Kvarnbäcken 148 st
  • Lillån 138 st
  • Storbäcken 72 st
  • Sågbäcken 57 st
  • Kvarnån 49 st
  • Svartbäcken 33 st
  • Tvärån 30 st

Samiska och finska namn

I norr finns vattendrag med samiska och finska namn.
Johka, jåhkå, jåkka, jåkko, jokk, jukke betyder bäck, å eller liten älv.
Jågåsj, joga, jåkåtj används för liten bäck.
Eatnu, ädno, jienuo, ienuo, ätno, eno betyder stor älv.
Savoj, savu, savon sel används för lugnvatten.

Svenska namn

I övriga Sverige dominerar –bäcken och –ån, med en del lokala avvikelser. Den obestämda formen å, t.ex. Rönne å, påträffas framför allt i Skåne och Bohuslän. För de stora vattendragen i Norrland är ändelsen –älven den vanligaste. På västkusten, i nordvästra Svealand och i delar av Norrland slutar många vattendrag på -an t.ex. Nissan.

Kartor över vattendragsnamn

Säregna vattendragsnamn

Det finns många säregna namn på vattendrag, både udda och roliga. Här har vi samlat några av dem.

Udda vattendragsnamn