Skridskois

Bra skridskois...

  • skall vara tillräckligt stark och slät.
  • Någon snö gör inget och viss skrovlighet gör heller ingenting.
  • Lite vatten på isen gör den slätare.

Stora ytor = större risker

  • Olika tjocklek pga. att isen fryser vid olika tidpunkter.
  • Vattenrörelser under isen kan tära på den.
  • Stor yta ger stor vindkraft mot isen vilket kan bryta sönder den.

Sprickbildning vid temperaturväxlingar

  • När temperaturen sjunker krymper isen; när det blir mildare utvidgas den.
  • Avkylning av isens ovansida mot kvällen leder till att isen bågnar och spricker.
  • Åstadkommer imponerande ljud: isen råmar, men det är ofarligt så länge isen är tjock.