Isbollar

Isbollar är formationer som hittas i vatten eller på stränder. De bildas genom att kraftig vind för ut snö (eller snörullar) i vattnet där vågorna formar dem till runda bollar.

Ibland kan man påträffa isbollar eller snöbollar i vattendrag, från några centimeter i diameter, till upp mot en meter stora.

En trolig förklaring till detta är att det är snö eller snörullar som helt enkelt blåst eller rullat ner i vattnet. Vågorna kan sedan ge rullarna en sfärisk form. Det krävs nog även en låg lufttemperatur och vattentemperatur nära noll, så att det sker påfrysning.

En annan förklaring till isbollar är att vinden kan driva samman snösörja mot en strand, dela upp den i långa band eller klumpa ihop sörjan till bollar.

Om vattenståndet sjunker kan isbollarna bli strandsatta och frysa fast.

Några fall med stora isbollar vid vatten

Den 15 och 20 februari 2011 iakttogs isbollar vid Vättern från Bårstadbadet till Hovanäsudden, Borghamn söder om Vadstena.

Isbollar vid Vättern
Isbollar vid Vättern söder om Vadstena.
Foto Lotta Birgersson
Isbollar 2 Vadstena MB
Isbollar vid Vättern söder om Vadstena.
Foto Lotta Birgersson

Ett väderomslag den 11 februari 2011 bidrog sannolikt till bildandet av isbollar, som något senare iakttogs längs den låga strandängen utmed Kapellviken vid Ölands södra udde. Den milda inledningen på februari med några plusgrader och ihållande väst- till sydvästvindar bröts när ett lågtryck med snöfall passerade. På eftermiddagen den 11 kröp temperaturen under noll och vinden ökade och vred samtidigt över på nord till nordnordost.

Sannolikt var snön, som då föll, kram och den friska till hårda vinden skapade snörullar som över gick till snöbollar när de hamnade i vattnet. Mycket tyder också på att havsvattenståndet då var högt, men att det därefter sjönk varvid bollarna som hamnat i havet blev strandsatta och fastfrusna.

isbollar Ölands södra udde MB
Isbollar vid Ölands södra udde fotograferade den 18 februari 2011, men uppstod troligen den 11 februari.
Foto Göran Andersson
Isbollar vid Ölands södra udde - översikt MB
Isbollar vid Ölands södra udde fotograferade den 18 februari 2011.
Foto Göran Andersson

Den 18 december 2009 gjordes en annan iakttagelse av isbollar vid Ölands södra udde av personal vid Ottenby fågelstation.

Inledningen av december 2009 hade varit ganska mild men den 15 drog ett lågtryck fram över Götaland. Temperaturen på södra Öland sjönk under noll och det snöade och regnade där. Kallfronten som hörde till lågtrycket låg över södra Öland den 16 och då föll snö vilket gav ett snötäcke där.

Den 17 hade lågtrycket sitt centrum söder om Gotland. Vinden var till en början nordlig till nordostlig men den vred över på ost frampå kvällen då den även ökade på. Högsta medelvindhastigheten var 14 m/s.

Den hårda vinden från ost fortsatte under nästa dag, den 18. Den högsta medelvindhastigheten var då 15 m/s och en temperatur på någon minusgrad observerades. Samtidigt sjönk vattenståndet vilket kan ha fått de nybildade isbollarna att stranda och bli liggande.

Isbollar i motljus MB
Isbollar stora som bowlingklot vid Ölands södra udde 18 december 2009.
Foto Ottenby fågelstation
Isboll i handen MB
En närbild på ett av iskloten vid Ölands södra udde 18 december 2009. Storleken framgår av handen.
Foto Ottenby fågelstation

Ett fall med isbollar från 1988 (okänt datum) rapporterades till SMHI 1990 i efterhand. Den observationen gjordes vid Gillinge i Stockholms skärgård och bollarna var 3-7 cm stora.

Ett annat fall från 11 mars 1958 och Falsterbo finns att läsa om i Stora boken om Naturfenomen av Clas Svahn. I detta fall observerades händelsen av ett ögonvittne som såg hur snö som blåste ut i havet rullades ihop till små bollar av en tennisbolls storlek. Det låg hundratals bollar längs stranden.