Hydrologiska faktablad

SMHI publicerar faktablad inom ämnesområdena meteorologi, hydrologi och oceanografi. Här finns en lista på de hydrologiska faktabladen. Utgivningsår anges inom parentes. Publikationerna hittas genom att söka i Kunskapsbanken på respektive titel. De flesta går att ladda ner som pdf, annars kan de beställas via Kundtjänst.

Hydrologiskt faktabladsnummer -

5. Höga vattenflöden i reglerade älvar (1999)

6. Snö i Sverige, snödjup och vatteninnehåll i snön (1999)

8. Sveriges vatten (1994)

10. Län och huvudavrinningsområden i Sverige (2002)

12. Avrinningen i Sverige (2002)

14. Brandrisk (2003)

15. Vattenåret 2002 (2003)

16. Torka (2003)

18. Vattenåret 2003 (2004)

20. Huvudavrinningsområden på gränsen mellan Sverige, Norge och
     Finland (2004)

21. Översvämningar i Sverige (2004)

24. Vattenåret 2004 (2005)

26. Tillrinningen till havet- variationer 1961-2004 (2005)

28. Vattenåret 2005 (2006)

30. Is på sjöar och älvar (2006)

32. Vattenåret 2006 (2007)

36. Avrinningens variation 1961-2005 (2007)

37. Vattenåret 2007 (2008)

39. Sveriges sjöar (2008)

40. Vattenåret 2008 (2009)

44. Sveriges vattendrag (2010)

45. Vattenåret 2009 (2010)

50. Vattenåret 2010 (2011)

53. SVAR, Svenskt vattenarkiv (2011)