Avrinningsområde

På en given plats i ett vattendrag kan man bestämma det landområde från vilket nederbörden förr eller senare kommer ut som vatten i vattendraget vid den platsen - avrinningen. Det kallas för vattendragets avrinningsområde.

Avrinningsområdet begränsas av en vattendelare som skiljer ett avrinningsområde från ett annat. Det är en gräns i naturen, som man kan rita in på kartor genom att studera topografin. På den ena sidan av vattendelaren rinner vattnet ned i ett avrinningsområde, på den andra sidan i ett annat.

Avrinningsområdet kan bestämmas för en godtycklig plats i vattendraget. Torneälven har till exempel avrinningsområdet 40157 km2 vid mynningen i havet. Följer man sedan vattendraget uppåt, så har det ovan Muonioälvens inflöde avrinningsområdet 16848 km2, och Muonioälven vid mynningen i Torneälven 14580 km2.

Storleken på avrinningsområdet bestämmer på sätt och vis hur mycket vatten som i medeltal rinner fram i vattendraget.