Workshop i Lund om sot 18-20 juni

Sveriges miljöminister Lena Ek tillsammans med bland andra USAs utrikesminister Hillary Clinton lanserade i februari ett globalt initiativ för att minska utsläppen av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP), där bland annat sot inkluderas. Med anledning för detta intresse för SLCP anordnade Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet en workshop 18-20 juni med fokus på sot.

Sot är en stor drivkraft bakom klimatförändringar och bidrar till allvarliga hälsoeffekter. Pufendorfinstitutet har samlat forskare inom naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap för att arbeta med ett forskningsprogram inom sot rörande förbränningsprocesser från hushåll och industri. Målet med programmet är att minimera de olika negativa effekterna från förbränning.

Till denna workshop deltog forskare inom bl.a. medicin, förbränningsfysik, aerosolmodellering och samhällsekonomi. Under dessa dagar sammanfattades kunskapsläget beträffande effekterna av sot på klimatet och människors hälsa. Det diskuterades hur sot-utsläpp skall kunna minskas i framtiden, och även vilken forskning som behövs för framtiden. Dessutom enades att om den tvärvetenskapliga forskningen skall fungera måste de olika forskningsområdena verkligen arbeta tillsammans.

En central del som diskuterades var kommunikationsproblem. Det är dålig kommunikation mellan forskare inom olika områden. Det kan vara så att forskare tar upp problem som andra redan gjort forskning på och publicerat. Den stora utmaningen är dock att etablera en bra dialog och kommunikation med politiker. De resultat som forskare erhåller måste användas av politkerna, så att det genom deras agerande kan få utsläpp av sot att minska. I början av september ska Pufendorf institutet följa upp denna workshop med ett möte där en sammanställning av junisammankommsten redovisas.