Toppmöte om klimat samlade världens ledare

Igår hölls toppmötet Climate Summit i New York. Mötets syfte var att mobilisera åtgärder mot klimatförändringar och höja ambitionerna i de pågående klimatförhandlingarna. Caroline Dickson, ansvarig handläggare för arbetet med luft- och klimatkoalitionen CCAC, var på plats för att delta.