Svenska initiativ mot SLCP

Sverige lyfter vid miljöministrarnas rådsmöte i Luxemburg idag särskilt frågan om SLCP:s betydelse för klimatfrågan.

Sverige vill att rådet och kommissionen ska beakta de kortlivade klimatpåverkande ämnena i den framtida miljöpolitiken, t.ex. inom ramen för kommande revision av EU:s luftstrategi och takdirektiv.

Andreas Carlgren informerar också vid mötet om att Sverige och Mexiko har tagit initiativ till ett särskilt miljöministermöte om kortlivade klimatpåverkande ämnen i Mexiko 12 september. Dessutom driver Sverige på och arbetar med UNEP och bl.a. Bangladesh för att ta fram en global aktionsplan för att minska utsläppen från klimatpåverkande ämnen. Sverige arbetar även med de klimatpåverkande luftföroreningarna som en prioriterad fråga under ordförandeskapet i Arktiska rådet.

Miljödepartementets pressmeddelande