SLCP-seminarium 9 november med fokus på forskning

Den 9 november möttes forskare engagerade i forskningsprojekten SCRAP och CLEO i Stockholm. Forskningsprojekten berör områdena luftkvalitet och klimat. I anslutning till dessa sammankomster hölls även ett SLCP-seminarium för att belysa klimatpåverkande luftföroreningar och forskningen kring detta.

Seminariet inleddes med att miljödepartementet redogjorde för den Svenska SLCP-stategin och gav en tillbakablick hur den politiska frågan historiskt sett har vuxit fram.

Sedan belystes utmaningen med klimatpåverkande luftföroreningar utifrån olika forskningsområden. Seminariet avrundades med en diskussion om behovet av framtida forskning och på vilka sätt forskningen kan samordnas för att uppnå synergieffekter.