Seminarium om förbränning av jordbruksavfall i Östeuropa

14 augusti 2015 arrangeras ett seminarium om gemensamma nordiska åtgärder för att minska förbränningen av jordbruksavfall i Östeuropa, vilken effekt utsläppen har på Arktis och hur den ska begränsas. Seminariet  arrangeras av NEFCO och International Cryosphere Climate Initiative (ICCI).

Välkommen att delta i seminariet Coherent Nordic Action for the Arctic Climate - Targeting Agricultural Open Burning in Eastern Europe.

NEFCO och International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) bjuder in till ett seminarium om öppen förbränning i Ryssland. Seminariet baseras på en nyligen publicerad studie om anlagda bränder i Ryssland och tar upp åtgärder för att minska utsläppen av sot och kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCPs) från jordbrukssektorn i Östeuropa.
 

  • När: 14 augusti 2015,  10:00 - 12:00
  • Var: Miljö och energidepartementet, Malmtorgsgatan 3, Stockholm
  • Hur: Anmäl dig till henrik.forsstrom@nefco.fi senast 11 augusti

Har ni frågor angående seminariet är ni välkomna att kontakta Henrik Toremark (+46705933468 and henrik@toremark.se).