Ny utvärderingsrapport om sot och troposfäriskt ozon

Vid mötet i styrelsen för FN:s miljöprogram (UNEP) i Nairobi i slutet av februari presenterades sammanfattningen av en ny rapport om hur minskade halter av kortlivade klimatpåverkande kan bidra till att hejda förändringen av det globala klimatet.

Själva rapporten som sammanfattningen bygger på ges ut till sommaren. Enligt rapporten skulle åtgärder som reducerar halterna av sot och ozon och som vi vet är effektiva mot dessa två föroreningar, under de kommande 20 åren ha en snabb effekt på strålningsbalansen och samtidigt ge förbättrad luftkvalitet för stora delar av världens befolkning, framför allt i utvecklingsländer. För sot är de viktigaste åtgärderna till stor del i form av effektivare förbränningsprocesser och rening av utsläpp, för ozon är det framför allt minskade utsläpp av metan som är effektivt.

UNEP:s rapport

Artikel i The Economist