Nordiskt seminarium om SLCP i Arktis

Den 17 april arrangerade Regeringskansliet tillsammans med SMHI, Norden i Fokus och Swedish Clean Air and Climate research program, SCAC, ett seminarium om betydelsen av SLCP för klimatet i Arktis.
 

Seminariet lockade ca 50 deltagare från olika myndigheter, universitet och andra organisationer. Förmiddagen ägnades åt vetenskapliga presentationer som täckte in såväl observationer och trender av olika SLCP i Arktis som modellberäkningar av hur både historiska och scenarier för framtida utsläpp av SLCP bidrar till temperaturförändringen i Arktis. Kunskapsläget om utsläppen av SLCP från de Nordiska länderna och vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva presenterades också.

På eftermiddagen talade miljö- och klimatminister Åsa Romson om vägen mot ett klimatavtal i Paris i december och svarade på frågor från publiken. De sista temat för dagen var arbetet med att etablera en överenskommelse mellan länderna i Arktiska rådet om att minska utsläppen av metan och sot. Jon Kahn på miljö- och energidepartementet presenterade resultatet från den Task force som har arbetet med att ta fram ett förslag till ministermötet i Arktiska Rådet 24-25 April i Iqaluit, Canada.

Vetenskaplig panel på SLCP seminariet
Forskarna svarar på frågor från publiken. Från vänster Joakim Langner SMHI, Jan Olsson Miljöambassadör och moderator, Karin Kindbom IVL, Henrik Skov Aarhus Universitet, Terje Berntsen CICERO och Ilona Riipinen Stockholms Universitet. Foto Joakim Langner