Ministermöte om SLCP vid COP18 i Doha, Qatar

CCAC arrangerade ett sido-evenemang 6 december vid klimatmötet i Doha, Qatar. Då träffades ministrar från medlemsländerna för att bekräfta sitt deltagande i de åtgärdsprogram som koalitionen påbörjat.

Den internationella koalitionen för kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (CCAC) arrangerade ett sido-evenemang 6 december vid COP18, klimatförhandlingsmötet i Doha, Qatar. Då möttes medlemmarna med representanter från organisationer och ministrat från nationer för att visa sitt engagemang för de åtgärdsprogram som koalitionen har valt att fokusera på i ett inledande skede.

I och med detta möte närmar sig medlemsantalet 50, en anmärkningsvärd tillströmning från de ursprungliga 6 medlemarna som bildade koalitionen i februari i år. Några av de senaste tillkomna medlemsländerna är Chile, Dominicanska Republiken, Ethiopien, Maldiverna, Nederländerna och Sydkorea.

Achim Steiner, FNs vice generalsekreterare och verkställande direktör för FNs miljöprgram (UNEP), påpekade att en snabb minskning av utsläppen av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP) ger omedelbara förbättringar. Nationer måste agera nu, inte bara med tanke på klimatet utan även för luftmiljön och hälsan, om de menar allvar med sin strävan att införa en grön ekonomi och ett hållbart samhälle.

Åtgärdsprogram

De sex åtgärdsprogrammen är:

  • Nationella åtgärdsplaner
  • Alternativ till HFC
  • Tegelstensproduktion
  • Dieseldrivna arbetsmaskiner
  • Hantering av soptippar och kommunalt avfall
  • Olja- och naturgasproduktion
Mer information om dessa program finns via länken i högerspalten.