Första CCAC-mötet genomfördes i Stockholm

Den 24 april hölls det första CCAC-mötet i Stockholm i samband med Stockholm+40-konferensen. Fem stycken omvälvande initiativ om hur utsläpp av SLCP ska minskas togs fram och som skall genomföras snabbt. Dessutom, förutom de länder (inklusive Sverige) som bildade koalitionen tillsammans med UNEP, har nu även Colombia, Japan, Nigeria, Norge, samtliga G8-länder, Europeiska Kommissionen och Världsbanken anslutit sig till CCAC.

CCAC (Climate and Clean Air Coalition) arbetar aktivt med att minska utsläppen av SLCP (kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar). En minskning av luftföroreningar skulle t.ex. möjliggöra för att snabbt ta itu med smältningen av Arktis och bergsområden med glaciärer, t.ex. Himalaya. Dessutom skulle snabba åtgärder för minskning av SLCP kunna ha direkta effekter på klimatförändringar med potentialen att minska uppvärmningen med upp till 0.5°C vid år 2050, och därmed hålla den globala uppvärmningen under 2°C.

Koalitionen bildades i februari utav Bangladesh, Ghana, Kanada, Mexiko, Sverige, USA och UNEP, och vid detta första officiella möte i Stockholm anslöt sig som sagt även Colombia, Japan, Nigeria, Norge, samtliga G-8 länder, Europeiska Kommissionen och Världsbanken. I och med denna anslutning har de åtagit sig att göra egna utsläppsminskningar av de kortlivade klimatpåverkande luftföroreningarna. Fem andra länder (Australien, Danmark, Finland, Storbritannien och Sydkorea) tillsammans med representanter från den privata sektorn deltog även som åskådare vid mötet för att i första hand lära sig koalitionens planer.

Under mötet föreslogs ett dussintal initiativ från de industrialiserade länderna och utvecklingsländerna gällande snabba åtgärder på SLCP. Till slut togs fem initiativ fram som skall genomföras snabbt. Dessa initiativ var att snabbt agera på diesel utsläpp inklusive från tunga fordon och motorer, uppgradera gamla dåliga tegel ugnar som är en betydande källa till sot utsläpp, påskynda minskningen av metan utsläpp från deponier, snabbt hitta alternativ till HFCs (fluorkolväten) samt påskynda nedskärningar av metan och andra utsläpp från olje- och gasindustrin.