Climate and Clean Air Coalition har nu 36 medlemmar

Representanter förmedlemmarna i Climate and Clean Air Coalition (CCAC) möttes i Paris 8-9 november för sitt tredje arbetsgruppsmöte. Koalitionen består nu av 36 medlemmar.

Det tredje arbetsgruppsmötet för Climate and Clean Air Coalition (CCAC) gick av stapeln 8-9 november i Paris då representanter från 36 medlemmar möttes. Deltagande medlemsstater var Australien, Bangladesh, Kanada, Colombia, Danmark, Frankrike, Europeiska Unionen, Tyskland, Ghana, Italien, Japan, Mexico, Nigeria, Norge, Sverige, Storbritannien, och USA.

Medlemsorganisationer som deltog var Förenade nationernas miljöprogram (UNEP), Världsbanken, Bellona Foundation, Clean Air Task Force, Environmental Defense Fund (EDF), Global Alliance for Clean Cookstoves, Institute for Governance and Sustainable Development (IGSD), International Cryosphere Initiative (ICCI), International Union of Air Pollution Prevention and Environmental Protection Associations (IUAPPA), Molina Center for Strategic Studies in Energy and the Environment och Stockholm Environment Institute (SEI).

Under arbetsgruppsmötet närvarade även ett antal stater och organisationer som observatörer, nämligen Nya Zeeland, Peru, Schweiz, International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), UNIDO, C40 i samarbete med Clinton Climate Initiative Cities Team, Ingersoll Rand, Alliance for Responsible Atmospheric Policy och Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS).

Åtgärdsprogram

CCAC har i ett inledande skede antagit ett antal åtgärdsprogram för att minska utsläppen av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP). Några exempel beskrivs kortfattat nedan:

 • Olja- och naturgasproduktion
  Målsättningen med detta program är att genom frivilliga åtgärder minska utsläppen av metan och sot från olja- och naturgasproduktion.
   
 • Soptippar och kommunalt avfall
  Ett nätverk av städer ska skapas där deltagarna vill minska utsläppen från avfallshanteringen av framför allt metan genom goda exempel samt dela kunskap och erfarenheter.
   
 • Dieseldrivna arbetsmaskiner
  Programmet syftar till att föra samman näringslivet, städer och länder för att dela erfarenheter om hur utsläppen av bland annat sot från arbetsmaskiner framgångsrikt kan minskas.
   
 • Tegelstensproduktion
  I detta program ska representanter mötas för att sprida kunskap om hur tegelstensproduktionen kan moderniseras för att minska utsläppen av luftföroreningar.
   

Vetenskaplig panel

En vetenskaplig panel har tillsats på uppdrag från CCAC för att stödja arbetet och ge svar på vetenskapliga frågor. Den vetenskapliga panelen ska säkerställa att koalitionens arbete och de åtgärder som vidtas för att minska utsläppen av SLCP bygger på en stabil vetenskaplig grund. Hittills består panelen av 8 medlemmar som är internationellt erkända forskare med expertis inom olika områden som är relevanta för koalitionens målsättning.