CCAC presenterar ambitiös agenda

Ledarna för medlemsorganisationerna i CCAC möttes 3 september i Oslo för att uppmärksamma att koalitionen nu varit verksam i 18 månader. Samtidigt presenterades en ambitiös agenda för det fortsatta arbetet att minska utsläppen av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningarna.

I samband med att den globala luft- och klimatkoalitionen CCAC varit verksam i 18 månader möttes ledarna för medlemsorganisationerna i Oslo 3 september. En uppdaterad ambitiös agenda presenterades där de prioriterade åtgärdsprogrammen nu utökats till 10 till antalet. Från de ursprungliga 7 medlemmarna har CCAC nu vuxit tiofalt till 72 varav 34 länder och 38 organisationer.

USAs president Barak Obama nämde även koalitionens arbete vid sitt besök i Stockholm nyligen.
"As founding members of the Climate and Clean Air Coalition, Sweden and the United States are pleased that the Coalition, as a complement to the work on long-lived climate pollutants, is already working to catalyze significant global reductions of short-lived climate pollutants. We agreed to redouble our efforts and invite others to join to take full advantage of the Coalition’s potential, including through innovative approaches to financing methane abatement."