CCAC får förlängt mandat till 2020

Vid CCACs femte högnivåmöte som hölls 22 september i New York, USA, gavs den globala Luft- och Klimatkoalitionen (Climate and Clean Air Coalition) ett förlängt mandat med 5 år till 2020. Koalitionen fortsätter att växa och består nu av 96 medlemmar.

Den 22 september möttes parternas ministrar respektive chefer i New York för det femte högnivåmötet sedan CCAC bildades 2012. Antalet medlemmar har stadigt ökat från de ursprungliga 8 till idag 96 medlemmar, varav 43 stater och 53 icke statliga medlemmar. Mötet hölls i anslutning till FNs Climate Summit som FNs general sekreterare Ban Ki-moon hade bjudit in till. Vid Climate Summit deltog drygt 100 regerings- och statschefer och ett stort antal ledare för företag och organisationer.

Initiativ för att minska påverkan från kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar

De initiativ som CCAC initierat och som diskuterades vid toppmötet var:

  • minska utsläppen av sot från tunga dieselfordon och arbetsmaskiner
  • minska utsläppen av sot och andra luftföroreningar från tegelstensproduktion
  • minska utsläppen av SLCP-ämnen från städernas fasta avfall
  • fasa ut HFC-ämnen
  • minska utsläppen av metan och sot från olja- och gasproduktion
  • minska utsläppen av SLCP-ämnen från jordbruket
  • minska utsläppen av SLCP-ämnen från matlagning och uppvärmning i hushållen

Nya medlemmar i CCACs styrelse

I samband med mötet valdes nya medlemmar in i CCACs styrelse. Elfenbenskusten ersätter Mexico, Nederländerna kliver in som en ny medlem och Kanada samt USA valdes om. Även nya ordföranden valdes för arbetsgruppen, Hanne Bjurstrom från Norge ersatte Sverige och Marcelo Mena Carrasco från Chile ersatte Nigeria.

Sammanfattning från mötet

Mer information från mötet finns i denna sammanfattning.