Arktiska rådet har beslutat om en förhandlingsgrupp för att minska utsläppen av sot och metan

Uppstarten av en ny förhandlingsgrupp med namnet "Task Force for Action on Black Carbon and Methane (TFBCM)" beslutades av utrikesministrarna vid Arktiska rådets möte i Kiruna i maj 2013.

Utrikesministrarna beslutade vid sitt möte i Kiruna i maj att sjösätta en förhandlingsgrupp för att minska utsläppen av sot och metan, "Task Force for Action on Black Carbon and Methane (TFBCM)". Gruppen ska utgå från det vetenskapliga underlag som den tidigare arbetsgruppen "Task Force on Short-Lived Climate Forcers (SLCFs)" levererat. Förhandlingsgruppen leds av miljöambassadör Annika Markovic (Sverige) och Stephan de Boer (Canada). Gruppen kan komma att ta in experter från andra arbetsgrupper under Arktiska rådet samt externa forskare och representanter från andra organisationer. Arbetet ska rapporteras till utrikesministrarna våren 2015.

Uppgifter

Nedan listas några av de uppgifter som förhandlingsgruppen kommer att ha:

  • Identifiera kunskapsluckor avseende sot och metan och behov av ytterligare forskning.
  • Utarbeta rekommendationer för utsläppsmå.
  • Dela kunskap om nationella åtgärdsstrategier mellan de arktiska länderna.
  • Analysera behov av nationella utsläppsinventeringar relaterat till motsvarande arbete inom CLRTAP.
  • Sprida kunskap och goda exempel om utsläppsminskningar i de Arktiska staterna.
  • Främja samarbete med den privata sektorn.