Arkiv - Planerat underhåll och uppdateringar

Fler meteorologiska observationer

Från och med idag finns tillgång till ännu fler parametrar, meteorologiska observationer, att ladda ner som öppna data; molnmängd, globalstrålning, solskenstid, snödjup, sikt, lufttryck, nederbördsmängd 15 min, nederbördsintensitet, nederbördstyp.

Senast uppdaterad:

Avbrott/Interruption radar Ängelholm

För att säkerställa tillgängligheten och höja datakvaliteten på väderradarinformation så pågår ett projekt med att uppgradera och modernisera radaranläggningarna. Snart kommer radaranläggningen i Ängelholm, som är en av 12 anläggningar i Sverige, att påverkas. /

To ensure availability and increase …

Senast uppdaterad:

Nytt planerat driftavbrott, 2014-08-28, kl. 18-19

Det planerade driftavbrottet för underhåll av vår server som skulle skett i tisdags genomfördes aldrig. Orsaken var det rådande varningsläget vilket medförde att inga arbeten kunde påbörjas. Nytt datum är nu satt till torsdag i denna vecka, 2014-08-28, mellan 18:00 och 19:00.

 

Senast uppdaterad:

Planerat avbrott för arkiverade modelldata, 2014-08-26 kl 18-19

Tisdagen 2014-08-26, kl 18:00 till 19:00, är ett driftavbrott planerat för underhåll av en server. Under denna tid kommer det vara ett avbrott i leveransen av arkiverade modelldata.

Senast uppdaterad:

Idag avvecklas API för PMP1g

Vi hänvisar nu till API:t för väderprognosdata som bygger på version PMP1.5g, läs mer här http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Meteorologiska-data/api-for-vaderprognosdata-1.34233.

Senast uppdaterad:

Nytt API med mindre geografiskt område idag

Det nya API:et svarar på exempelvis: http://opendata-download-metfcst.smhi.se/api/category/pmp1.5g/version/1/geopoint/lat/58.59/lon/16.18/data.json

 

Senast uppdaterad:

Nytt API för PMP lanseras 18 mars

I och med att det geografiska området för PMP, väderprognosdata, blir mindre så lanseras ett nytt API den 18 mars. Befintligt API kommer att finnas tillgängligt parallellt i cirka två veckor, till och med 31 mars.

Senast uppdaterad:

Nytt geografiskt område för PMP

Snart kommer man via det öppna API:et för väderprognosdata nå ett mindre geografiskt område än tidigare.

Senast uppdaterad:

Välkommen till nyhetsflödet för kommande förändringar

Följ detta flöde om du är intresserad av planerat underhåll och uppdateringar av tjänster och data inom öppna data.

Senast uppdaterad: