Arkiv - Planerat underhåll och uppdateringar

Nytt system bakom radarinformation/New system behind radar information

SMHI inför ett nytt system för insamling och bearbetning av radarinformation under hösten 2105. Detta kommer i viss mån påverka leveranserna av data.

Senast uppdaterad:

Risk för störningar i dataleveranser/Risk of interruptions in data deliveries

 Från 25-31 maj kommer SMHI uppgradera delar av sin IT infrastruktur. Två driftsättningar är planerade. Detta kan medföra någon timmes avbrott per tillfälle. 

Senast uppdaterad:

5 min avbrott i all data trafik/ 5 min disruption in all data traffic

På torsdag den 5 februari kommer det att göras arbete i SMHIs brandvägg, kl 15:00 svensk tid. Detta kommer innebära ca 5 minuters avbrott i all datatrafik till och från SMHI.

/Thursday the 5th of February, at 02:00 PM (UTC) , work will be done on the SMHI fire wall. This implies a 5 min disruption i …

Senast uppdaterad:

Förseningar Hirlam C11 och Arome/Delay Hirlam C11 and Arome

Söndag 11/1 09:00 till ca 13:00 (UTC), Hirlam C11 kan bli omkring 1h försenad.

Senast uppdaterad:

Väderradaranläggningar moderniseras/Weather radar facilities are being modernized

Den äldsta tekniken i Sveriges tolv väderradaranläggningar är från 1980-talet. Nu ska de uppgraderas för att säkerställa tillgängligheten och höja datakvaliteten. Vi inför ny funktionalitet med så kallad ”dual polarisation”. Det innebär bland annat att det i framtiden kommer att bli möjligt att …

Senast uppdaterad:

Parameter cloud water in more levels

The parameter, cloud water (Swedish: molnvatten), with the number 76, has been introduced to the two lowest model levels in Arome.

Senast uppdaterad:

Fler vågparametrar som öppna data/More wave parameters as open data

Nu kan man även ladda ner maximal våghöjd, vågperiod och vågriktning och som öppna data. Tidigare har man kunnat ladda ner signifikant våghöjd men med de nya datamängderna blir informationen om vågor mer komplett.

Senast uppdaterad:

Påverkan på PMP-produktion

SMHI kommer att uppgradera operativ- och filsystem vilket kommer att medföra förseningar för vissa modellkörningar. Som en följd av detta kan tidsupplösningen i PMP-produkterna komma att påverkas.

Senast uppdaterad:

Nytt API för högupplöst PMP2g

Nu finns ett nytt API för PMP 2g, ett api som hämtar väderprognosdata som bygger på nya högupplösta meteorologiska modellen. Api:t svarar på frågan:

Senast uppdaterad: