Arkiv - Planerat underhåll och uppdateringar

Påminnelse: Nya versioner för PMP och Mesan/Reminder: New versions for PMP and Mesan

I enlighet med tidigare information finns PMP- och Mesan-filer i nya versioner. Den gamla versionen kommer att avvecklas 30:e maj 2016.

Senast uppdaterad:

Förlängning HIRLAM och HIROMB/Prolonged run of HIRLAM and HIROMB

SMHI har beslutat att fortsätta driften av HIRLAM och HIROMB. Dessa kommer att finnas tillgängliga till 1:a december 2016.

Senast uppdaterad:

Modernisering radar Vara/Modernization of radarfacility Vara

Nytt datum för start av uppgraderingen av radaranläggningen i Vara beräknas till mars/april. .

Senast uppdaterad:

Fortsatt arbete med moderniseringen av väderradaranläggningar/ The work with modernizing the radar facilities continues.

Arbetet med uppgraderingen av väderradaranläggningar fortsätter. Radaranläggningen i Vara har nu tagits ned vilket innebär att inga data kommer att levereras under installationen och de inledande testerna av anläggningen. I mitten av februari beräknas anläggningen vara i drift igen. I mitten av …

Senast uppdaterad:

Varningar och risk/Warnings and risk information

SMHI har under december lanserat en ny varningssida innehållande varningar och risk. Varningar och risk finns också i Öppna data som en ny tjänst.
 

Senast uppdaterad:

Nya versioner för PMP och Mesan/New versions for PMP and Mesan

I enlighet med tidigare information finns nu PMP- och Mesan-filer i både gamla och nya versioner. De nya versionerna innehåller nya strukturer i filer. Den gamla versionen kommer att avvecklas 31:a maj 2016.

Senast uppdaterad:

Nya versioner för PMP-filer och Mesan-filer kommer snart./New versions for PMP-files and Mesan-files are coming soon.

Ett arbete med harmonisering av PMP och Mesan leder till nya versioner med nya strukturer i filerna. Både befintliga och nya versioner kommer att finns tillgängliga under en tid. Mer information kommer snart.

Senast uppdaterad:

Många nya datamängder nu som öppna data./Many new dataset now as open data.

Idag har ett API för vattenföringsdata i realtid blivit tillgängligt. Dessutom finns nu både GUI och API för arkiv- och realtidsdata för parametrarna månadsmedelvärde lufttemperatur, månadssumma nederbörd och byvind. Nytt är även havstemperatur, salthalt och strömmars riktning och hastighet ifrån …

Senast uppdaterad:

Hirlam och Hiromb kommer att ersättas i maj 2016./Hirlam and Hiromb will be replaced in May 2016.

Från och med 1 maj 2016 kommer inga nya Hirlam-data att produceras och Arome kommer att ersätta Hirlam fullt ut.  Redan nu finns data från Arome tillgängliga. Arkivet med Hirlam-data kommer fortsätta finnas tillgängligt precis som idag.

Senast uppdaterad:

Nya licensvillkor/New license terms

Från och med idag, 1 september 2015, gäller de för öppna data, Creative commons Erkännande 4.0 SE. De nya villkoren kräver källhänvisning och att det måste framgå om licensmaterialet är bearbetat.

Senast uppdaterad: