Nytt API för PMP lanseras 18 mars

I och med att det geografiska området för PMP, väderprognosdata, blir mindre så lanseras ett nytt API den 18 mars. Befintligt API kommer att finnas tillgängligt parallellt i cirka två veckor, till och med 31 mars.

Att det geografiska området förändras är ett steg i övergången till ett PMP som baseras på en mer högupplöst modell. Även parameteruppsättning kommer så småningom att förändras.


Befintliga PMP

Tidplan

Nedan beskrivs vilka API:er som finns tillgängliga när. Observera att nya namn för olika versioner av PMP har införts. Tidigare kommunicerade namn syns inom parentes.

Steg 1: 18 -31 mars 2014.

API: pmp1g, ver 1, parameteruppsättning A, stora området, 11km upplösning
API: (pmp2g, ver 1) pmp1.5g, ver 1, parameteruppsättning A, mindre området, 11km upplösning

Steg 2: Från och med 1 april 2014.

API: (pmp2g, ver 1) pmp1.5g, ver 1, parameteruppsättning A, mindre området, 11km upplösning

Steg 3: Parallellt under 1 mån. (förmodligen augusti 2014)

API: (pmp2g, ver 1) pmp1.5g ver 1, parameteruppsättning A, mindre området, 11km upplösning
API: pmp2g, ver 2 pmp2g, ver 1, parameteruppsättning B, mindre området, 2,5 km upplösning*

Steg 4:

API: (pmp2g, ver 2) pmp2g, ver 1, parameteruppsättning B, mindre området, 2,5 km upplösning*

*) Möjligen blir upplösning ännu bättre, dvs mindre än 2,5 km