Rekord: Havsvattenstånd

Extrema vattenståndsnivåer inträffar oftast i samband med kraftiga pålands- eller frånlandsvindar. Hur högt eller lågt det kan bli varierar längs med den svenska kusten. Det högsta vattenståndet har observerats i Kalix och det lägsta i Skanör. Värdena presenteras relativt medelvattenstånd.

 
Högsta observerade havsvattenstånd
Havsområde Station Högsta Datum
N.Bottenviken Kalix +177 cm 1984-01-14
M.Bottenviken Furuögrund +148 cm 1984-01-14
S.Bottenviken Ratan +142 cm 2002-02-23
N.Bottenhavet Skagsudde +131 cm 2002-02-22
M.Bottenhavet Spikarna +129 cm 1984-01-14
S.Bottenhavet Forsmark +145 cm 2007-01-14
N.Östersjön Stockholm +117 cm 1983-01-18
M.Östersjön Ölands norra +136 cm 1914-01-09
S.Östersjön Ystad +169 cm 1904-12-31
S.Öresund Skanör +132 cm 1997-04-11
M.Öresund Barsebäck +159 cm 2013-12-06
N.Öresund Viken +167 cm 2013-12-06
S.Kattegatt Halmstad (SjöV) +231 cm 2015-11-29
M.Kattegatt Ringhals +165 cm 2005-01-08
N.Kattegatt Göteborg-Ringön +169 cm 1914-12-04
S.Skagerrak Stenungsund +157 cm 1990-02-27
M.Skagerrak Smögen +150 cm 1920-11-16
N.Skagerrak Kungsvik +147 cm 1987-10-16
 
Lägsta observerade havsvattenstånd
Havsområde Station Lägsta Datum
N.Bottenviken Haparanda -126 cm 2016-01-14
M.Bottenviken Furuögrund -123 cm 1971-02-26
S.Bottenviken Ratan -122 cm 1912-10-03
N.Bottenhavet Draghällan -87 cm 1906-11-11
S.Bottenhavet Forsmark -84 cm 1996-01-30
N.Östersjön Landsort -70 cm 1972-03-12
M.Östersjön Oskarshamn -82 cm 1972-03-12
S.Östersjön Ystad -142 cm 1902-12-26
S.Öresund Skanör -158 cm 2013-12-06
M.Öresund Klagshamn -101 cm 1987-01-30
N.Öresund Viken -115 cm 2008-01-05
S.Kattegatt Halmstad (SjöV) -94 cm 2012-12-23
M.Kattegatt Varberg -117 cm 1900-02-16
N.Kattegatt Göteborg-Torshamnen -112 cm 1976-01-03
S.Skagerrak Stenungsund -118 cm 1996-02-10
M.Skagerrak Smögen -114 cm 1976-01-03
N.Skagerrak Kungsvik -117 cm 1976-01-03