Havsvattenstånd

Observationer

Tabeller, kartor och diagram

Mätstationer och Rekord

Medelvattenstånd och Klimatindikatorer

Prova på

SMHIs öppna data

En sida som samlar nyheter, databeskrivningar, nya nedladdningstjänster och licensvillkor för SMHIs öppna data.

Professionella tjänster

Bygg med hänsyn till framtida havsvattenstånd

Med klimatserier som underlag beräknar vi det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka - och för olika risknivåer.

SMS och e-post vid höga havsvattenstånd

Sedan i maj 2011 får berörda tjänstemän i Danderyds kommun SMS och e-post från SMHI när det finns risk för höga vattenstånd i Edsviken.

Lär dig mer

Havsvattenstånd

Det är många och komplicerade processer som styr förändringar i havsvattenståndet.

Sjösprång

I sällsynta fall kan havets vattenstånd vid kusten variera med över en meter under perioder på endast 5-60 minuter. Detta fenomen kallas sjösprång.

Prova på

SMHIs öppna data

En sida som samlar nyheter, databeskrivningar, nya nedladdningstjänster och licensvillkor för SMHIs öppna data.

Professionella tjänster

Bygg med hänsyn till framtida havsvattenstånd

Med klimatserier som underlag beräknar vi det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka - och för olika risknivåer.

SMS och e-post vid höga havsvattenstånd

Sedan i maj 2011 får berörda tjänstemän i Danderyds kommun SMS och e-post från SMHI när det finns risk för höga vattenstånd i Edsviken.

Lär dig mer

Havsvattenstånd

Det är många och komplicerade processer som styr förändringar i havsvattenståndet.

Sjösprång

I sällsynta fall kan havets vattenstånd vid kusten variera med över en meter under perioder på endast 5-60 minuter. Detta fenomen kallas sjösprång.