Havsvågor

Observationer

Havsvågor Sverige - Tabeller, kartor och diagram

Mätstationer och rekord

Professionella tjänster

Våg- och strömförhållanden

Utredningar av lokala våg- och strömningsförhållanden, med olika lösningsalternativ beroende på objekt och ambitionsnivå.

Lär dig mer

Mätning och beräkning av vågor

Vågmätningar har utförts av SMHI sedan 1978. Under senare år använder vi nu mer avancerade bojar som också kan mäta vågornas riktning.

Professionella tjänster

Våg- och strömförhållanden

Utredningar av lokala våg- och strömningsförhållanden, med olika lösningsalternativ beroende på objekt och ambitionsnivå.

Lär dig mer

Mätning och beräkning av vågor

Vågmätningar har utförts av SMHI sedan 1978. Under senare år använder vi nu mer avancerade bojar som också kan mäta vågornas riktning.