Vägledning för rapportering av marin miljöövervakningsdata till SHARK

Den som önskar leverera data till datavärden kan från den här sidan hämta information om hur data ska formateras och levereras. Eftersom olika dataleverantörer använder olika format för sina data, så presenterar datavärden olika mallar för att täcka flera olika provtagningsupplägg.

Gör så här:
 

  1. Ladda ner och läs igenom texten
    Att leverera data
  2. Välj här nedanför den rapporteringsmall som motsvarar den datatyp som ska levereras. Inför varje leverans ska leverantören alltid ladda ner ny mall som finns bifogade nedan.
  3. Formatera data enligt mallen. Fraktsedelinformationen ska skrivas in i mallens första flik.
  4. Sänd data med e-post till shark@smhi.se.
  5. Datavärden meddelar dig när data tagits emot. Därefter utför datavärden vissa kontroller av data och ställer vid behov frågor rörande data. Datavärden paketerar den godkända dataleveransen och publicerar data på webben.
  Delprogram Beskrivning Rapporteringsmall
Följande dataformat kan tas emot av datavärden

Fria  vattenmassan

Fysikaliska/kemiska data från olika djup.
Klorofyllhalt (diskreta djup) och lågupplöst CTD-data

Fysik/kemi (42 kB, xlsx)
  Klorofyllhalt (integrerat prov) Klorofyllhalt (55 kB, xlsx)
 
  Primärproduktion (inkuberingsmetod)

Primärproduktion (32 kB, xlsx)
 

  Växtplankton/Picoplankton Växtplankton (53 kB, xlsx)
 
  Djurplankton Djurplankton (64 kB, xlsx)
 
  Bakterieplankton Bakterieplankton (45 kB, xlsx)
  Sedimentation Sedimentation (41 kB, xlsx)
Makrofauna mjukbotten Mjukbottenfauna Mjukbottenfauna (50 kB, xlsx)
 

Säl och havsörn

Gråsäl och knubbsäl Gråsäl och knubbsäl (47 kB, xlsx)
 
  Vikare Vikare (43 kB, xlsx)
 
 

Patologi hos gråsäl, knubbsäl och vikare

Patologi hos gråsäl, knubbsäl och vikare (41 kB, xlsx)
 
Vegetationsklädda bottnar Registrering av makrovegetation med dyk/snorkel transekt (Allmänn mall)
Makrovegetation Dyk/Snorkel (29 kB, xlsx)
  Registrering av makrovegetation med dropvideo Makrovegetation med Dropvideo (72 kB, xlsx)
  Inventering med rutor längs transekt Kontakta SHARK
  Inventering av avsnitt och rutor längs transekt Kontakta SHARK
  Registrering av makrovegetation med verktyget MARTRANS

Kontakta SHARK
MARTRANS kan exportera en fil som kan tas emot av datavärden

  Rapportering av djupgränser för makrovegetation Kontakta SHARKOm något är oklart eller någon önskar rapportera data som inte passar rapporteringsmallarna ovan, kontakta datavärden.

Shark@smhi.se