Nyheter SHARKweb

Här annonseras pågående uppdateringar och förändringar i SHARKweb.

Ändringar i Fys/Kem-data

  • Gamla kvalitetsflaggor byts ut mot nya enligt kodlista.
  • Interna fartygskoder byts ut mot ICES-koder (Landskod + Fartyg). I de fall då det inte finns ICES-kod gäller (Landskod + Intern fartygskod) enligt kodlista.
Publicerad: Senast uppdaterad:

Smärre justeringar av tabeller

Vi har flyttat, lagt till respektive tagit bort kolumner i ett fåtal vyer. Framförallt påverkas tabellerna Översikt, Alla, samt Fysik/kemi (men ej Fysik/kemi, kolumner).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kolumnstädning pågår

Vi har idag gjort vissa ändringar map. vilka kolumner som visas samt i vilken ordning kolumnerna uppträder i olika tabellvyer. Dessutom har namnsättningen av positionskolumnerna gjorts mer konsekvent.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Programvara uppdateras 12:45-13:00

Idag (ons 16/3) kl 12:45-13:00 sker en mindre uppdatering av vår databas-mjukvara, vilket kan medföra störningar i SHARKweb.

Publicerad: Senast uppdaterad: