Havsis

Isobservationer


Under perioden november till maj kartlägger istjänsten på SMHI isläget i Skagerrak, Kattegatt, Östersjön, Bottniska viken,
Finska viken, Rigabukten, Vänern samt Mälaren.
Nedan presenteras dagliga iskartor, israpporter, trafikrestriktioner och farledskoder.

 

Kartor och rapporter

Kartor (pdf)

Iskarta, svartvit
(dagligen under vintersäsongen från 2003):

Iskarta, färgkodad
(dagligen under vintersäsong från 2003):

Ytvattentemperaturkarta
(2 ggr/vecka under vintersäsong från 1979-2017):

Ytvattentemperaturkarta
(2 ggr/vecka under sommarsäsong från 2004-2017):

Rapporter (pdf)
(Dagligen under vintersäsongen från 2007):

Svensk israpport:

Östersjökoden:

Trafikrestriktioner till svenska och finska hamnar:


Maximal isutbredning

Den maximala isutbredningen används ofta för att jämföra olika vintrars svårighetsgrad och är en viktig parameter vid
klimatstudier.
Kartor för maximal isutbredning från 1980 (pdf):

Klimatindikator maximal isutbredning

Sammanfattning av isvintern

En publikation som beskriver isvintern och isbrytningsverksamheten, producerad i samarbete med isbrytarledningen på Sjöfartsverket.


Säsong (pdf):

Professionella tjänster

SMHI Sjöfart

Routing, efteranalyser och stöd för redare och operatörer.

SMHI Sjöfart

Lär dig mer

Olika typer av is till havs

Det förekommer en mängd olika uttryck på olika slags is. Dessa har med åren förändrats och anpassats till den internationella isnomenklatur för alls slags havsis, som WMO kommit överens om.

Professionella tjänster

SMHI Sjöfart

Routing, efteranalyser och stöd för redare och operatörer.

SMHI Sjöfart

Lär dig mer

Olika typer av is till havs

Det förekommer en mängd olika uttryck på olika slags is. Dessa har med åren förändrats och anpassats till den internationella isnomenklatur för alls slags havsis, som WMO kommit överens om.