Havsis

Havsis i Arktis

Passa på!

Bidra med dina tankar och idéer för att utveckla denna sida.

Professionella tjänster

SMHI Sjöfart

Routing, efteranalyser och stöd för redare och operatörer.

Lär dig mer

Olika typer av is till havs

Det förekommer en mängd olika uttryck på olika slags is. Dessa har med åren förändrats och anpassats till den internationella isnomenklatur för alls slags havsis, som WMO kommit överens om.

Professionella tjänster

SMHI Sjöfart

Routing, efteranalyser och stöd för redare och operatörer.

Lär dig mer

Olika typer av is till havs

Det förekommer en mängd olika uttryck på olika slags is. Dessa har med åren förändrats och anpassats till den internationella isnomenklatur för alls slags havsis, som WMO kommit överens om.